Our Policies

QUALITY

We ensure reliable and uncomplicated services to our business partners

Our customers know that they always receive first-class products and services designed for the toughest requirements in practical use and even above their expectations

The know-how of our team is the basis for our outstanding quality supported by an effective management

Our concept of quality extends beyond the products to the relationships with our customers and sales partners

We have a solution-oriented proactive approach, follow the technology and create competitive power with the awareness of increasing quality for the continuous improvement
of the processesENVIRONMENT

We improve continuously the processes performances by preventing environmental negative effects  and risks at their source in a proactive understanding and an increasing
environmental awareness
 
We ensure sustainable protection applications for the environment

We make effective and efficient use of natural resources in accordance with legal requirements, legislation and regulationsBHS - BUSINESS HEALTH & SECURITY

We minimize BHS risks with a proactive approach in our activities with the participation of all our stakeholders

We take necessary precautions, and create a healthy and safe environment by organizing training activities in order to develop BHS culture and process performance, 
by complying with legal conditions, legislation and regulations

CEO, 20.01.2021KALİTE POLİTİKAMIZ

İş ortaklarımıza güvenilir ve karmaşık olmayan hizmetler sunuyoruz

Müşterilerimiz her zaman en zorlu gereksinimler için tasarlanmış birinci sınıf ürün ve hizmetleri pratik kullanımda ve hatta beklentilerinin üzerinde aldıklarını bilirler

Etkin bir yönetimle desteklenen üstün kalitemizin temeli ekibimizin bilgi birikimidir

Kalite anlayışımız, ürünlerimizden öteye müşterilerimiz ve satış ortaklarımızla olan ilişkilere kadar uzanır

Süreçlerin sürekli iyileştirilmesi için kaliteyi arttırma bilinciyle çözüm odaklı proaktif bir yaklaşıma sahip, teknolojiyi takip eden ve rekabet gücü yaratan bir yapıya sahibizÇEVRE KORUMA POLİTİKAMIZ

Proaktif bir anlayış ve artan bir çevre bilinci ile çevresel olumsuz etkileri ve riskleri kaynağında önleyerek süreç performanslarını sürekli iyileştiriyoruz 

Çevre için sürdürülebilir koruma uygulamalarını hayata geçiriyoruz

Doğal kaynakları yasal gerekliliklere, mevzuata ve yönetmeliklere uygun olarak etkin ve verimli kullanıyoruzISG - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Tüm paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizde proaktif bir yaklaşımla ISG risklerini en aza indiriyoruz

Yasal koşullara, mevzuata ve yönetmeliklere uyarak, ISG kültürünün ve süreç performansının geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenleyerek gerekli önlemleri alır, 
sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratıyoruz

Genel Müdür, 20.01.2021